3u: Det er kanskje lurt å sette seg ned å bare vente:-)